Een geestelijk pad

gravatar

Vanaf september heb ik in de zenlessen aandacht besteed aan het volgen van een geestelijk/spiritueel pad. Op deze plek heb ik hierover verslag gedaan. In deze blog wil ik een korte samenvatting geven van hetgeen ik zoal te berde bracht. Mijn eerste gedachte was dat een geestelijk pad gaan betekent dat je iets doet, dat je iets in de praktijk brengt. Zo gaat het bij zen om zazen, de praktijk van het zitten in zen. Dat is de oefening en de beoefening. Zonder die (be)oefening bestaat zen wat mij betreft niet. Daarom besloot ik kenmerken van het geestelijk pad te benoemen met een werkwoord. Dit om te benadrukken dat er alleen een geestelijk pad tot stand komt als je iets doet, iets in de praktijk brengt.

In zijn algemeenheid kenmerkte ik het geestelijk pad met de woorden: verkennen, spreken en cultiveren. Daarna besprak ik het geestelijk pad gaan met hulp van een leraar en gebruikte ik: erkennen, samen horen en opgeven. Tenslotte bekeek ik het geestelijk pad vanuit een Boeddhistisch perspectief en kwam tot de woorden: onderzoeken, toevlucht zoeken, liefdevol vriendelijk zijn en bevrijden.

Een geestelijk pad is altijd open! Loop geen gebaande paden! Een geestelijk pad lopen is ontdekken wat dit geestelijk pad voor jou betekent. Dit kan beginnen met iets of iemand volgen, maar zal altijd uitmonden in het gaan van je eigen eenzame weg, om heer Bommel maar eens te citeren. En het geestelijk pad is talig: taal is het instrument van de geest. Taal gebruikt metaforen en symbolen om het geestelijk pad te duiden en aan te geven. Hieronder volgen nog een aantal kenmerken die de revue zijn gepasseerd.

  • Een geestelijk pad is altijd in ontwikkeling, het is het cultiveren van houding, aandacht, liefdevolle vriendelijkheid, enzovoort. Beoefening is wezenlijk voor het geestelijk pad.
  • Een geestelijk pad gaat samen met erkenning van wat is. Een leraar kan daarbij helpen.
  • Een geestelijk pad gaat samen met communiceren, samen horen en spreken.
  • Een geestelijk pad gaat samen met los laten, afscheid nemen, alles opgeven.
  • Een geestelijk pad is onderzoeken wat heilzame en onheilzame daden zijn. Voor anderen en voor jezelf.
  • Een geestelijk pad is toevlucht zoeken en schuilen bij gelijkgezinden.
  • Een geestelijk pad is liefdevol en vriendelijk zijn voor al wat leeft.
  • Een geestelijk pad is een pad naar bevrijding van alles wat op je drukt. Overwin alle hindernissen!

Op deze manier is het een pad dat mij uiteindelijk met een open en onbevangen blik door het leven laat stappen.

Gerard Jansen
donderdag 7 januari 2021

Plaats een reactie:

Je e-mailadres zal niet zichtbaar gepubliceerd worden.

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje*.