Aandacht voor de ademhaling

gravatar

“Bhikku’s en bhikkuni’s, de methode van de volledig bewuste ademhaling zal, wanneer ze regelmatig wordt beoefend en ontwikkeld, rijke vruchten afwerpen en grote voordelen meebrengen. Ze zal tot succes leiden bij de beoefening van de vier velden van aandacht en de zeven factoren van ontwaken, die op hun beurt tot begrip en bevrijding zullen leiden. Men oefent als volgt: 

De eerste ademhaling:”Ik adem lang in en ik weet dat ik lang inadem. Ik adem lang uit en ik weet dat ik lang uitadem.”

De tweede ademhaling:”Ik adem kort in en ik weet dat ik kort inadem. Ik adem kort uit en ik weet dat ik kort uitadem.”

Deze twee ademhalingen stellen je in staat om een eind te maken aan je onachtzaamheid en aan onnodig denken, en tegelijkertijd helpen ze je aandacht te versterken en stellen ze je in staat in contact te komen met het leven in het nu…..

De derde ademhaling:”Ik adem in en ik ben me bewust van mijn hele lichaam. Ik adem uit en ben me bewust van mijn hele lichaam.”

Deze ademhaling stelt je in staat stil te staan bij je lichaam en rechtstreeks met je lichaam in contact te zijn….

De vierde ademhaling:”Ik adem in en breng mijn hele lichaam tot rust en vrede. Ik adem uit en breng mijn hele lichaam tot rust en vrede.”

Deze ademhaling helpt je rust en vrede in je lichaam te ervaren en in een toestand te komen waarin geest, lichaam en adem een harmonieuze werkelijkheid vormen.

De vijfde ademhaling:”Ik adem in en voel me vol vreugde. Ik adem uit en voel me vol vreugde.”

De zesde ademhaling:”Ik adem in en voel me gelukkig. Ik adem uit en voel me gelukkig.”

Met deze twee ademhalingen ga je over naar het gebied van de gevoelens….Deze twee ademhalingen scheppen vrede en vreugde die lichaam en geest kunnen voeden….Je bent in contact met de wonderen van het leven, je kunt de vrede en de vreugde proeven die bewuste aandacht met zich mee brengt. Dankzij deze ontmoeting met het wonder van het leven kun je neutrale gevoelens omvormen tot prettige gevoelens. 

De zevende ademhaling:”Ik adem in en ben me bewust van de werkingen van de geest in mij. Ik adem uit en ben me bewust van de werkingen van de geest in mij.”

De achtste ademhaling:”Ik adem in en breng de werkingen van de geest in mij tot rust en vrede. Ik adem uit en breng de werkingen van de geest in mij tot rust en vrede.”

Deze twee ademhalingen stellen je in staat diepgaand te kijken naar de gevoelens die in je opkomen, of die nu prettig, onprettig of neutraal zijn…Met ‘werkingen van de geest’ worden in dit geval gevoelens bedoeld. Als je je bewust ben van je gevoelens en aandachtig kunt kijken naar hun wortels en hun aard, kun je ze beheersen en tot rust en vrede brengen, ook al zijn het misschien onprettige gedachten die ontstaan uit begeerte, boosheid en jaloezie.

De negende ademhaling:”Ik adem in en ben mij bewust van mijn geestelijke toestand. Ik adem uit en ben mij bewust van mijn geestelijke toestand.”

De tiende ademhaling:”Ik adem in en ben mij bewust van het geluk en de vrede in mijn geest. Ik adem uit en ben mij bewust van het geluk en de vrede in mijn geest.”

De elfde ademhaling:”Ik adem in en breng mijn geest tot concentratie. Ik adem uit en ervaar de geconcentreerde toestand van mijn geest.” 

De twaalfde ademhaling:”Ik adem in en ervaar de vrijheid van mijn geest. Ik adem uit en ervaar de vrijheid van mijn geest.”

Met deze vier ademhalingen ga je over naar het derde gebied, dat van de geest. Deze ademhalingen stellen je in staat de werking van de geest te herkennen, zoals waarnemingen, denken, onderscheid maken, geluk, droefheid en twijfel…. Doordat je helderheid hebt gebracht in je gedachten en gevoelens kun je de wortels van alle geestelijke blokkades zien en zo alle hindernissen overwinnen. 

De dertiende ademhaling:”Ik adem in en richt mijn aandacht op de vergankelijkheid van alle dharma’s (verschijnselen). Ik adem uit en richt mijn aandacht op de vergankelijkheid van alle dharma’s.”

De veertiende ademhaling:”Ik adem in en richt mijn aandacht op het verwelken van alle dharma’s. Ik adem uit en richt mijn aandacht op het verwelken van alle dharma’s.”

De vijftiende ademhaling:”Ik adem in en denk aan bevrijding. Ik adem uit en denk aan bevrijding.”

De zestiende ademhaling:”Ik adem in en denk aan loslaten. Ik adem uit en en denk aan loslaten.”

Met deze vier ademhalingen gaat de beoefenaar over naar het gebied van de objecten van de geest en brengt de geest tot concentratie om de ware aard van alle dharma’s te zien: alle verschijnselen zijn vergankelijk en verwelken. Als je dit goed begrijpt, ben je niet gebonden aan de eindeloze kringloop van geboorte en dood. Daardoor kun je loslaten en bevrijding bereiken. Niet uit onverschilligheid, maar omdat je je eigen hunkering onderkent en het vastklampen laat varen. 

(Uit: In de voetsporen van de Boeddha – De uitzonderlijke levensloop van prins Siddharta. Thich Nhat Hanh. 2006 uitgeverij Altamira)

In het bovenstaande stuk spreekt de Boeddha zijn mannelijke en vrouwelijk monniken (bikkhu’s en bikkhuni’s) toe en leert hen om te werken met ‘de aandacht voor de ademhaling’.

Zo helpt de aandacht voor de ademhaling om bij mijn lichaam te zijn en om mijn lichaam te leren kennen. Maar ook helpt de ademhaling bij het waarnemen van mijn gevoelens en de werking van mijn geest. Tenslotte gebruik ik de ademhaling om dat wat zich afspeelt in de geest – de objecten van de geest- te zien en te doorzien als ‘geestverschijningen’. Daarnaast wordt duidelijk dat alles van voorbijgaande aard is. Als ik mij hierbij neer kan leggen, kan ik een bevrijd leven lijden met vreugde en geluk. Er is niets meer dat mij kan binden.

 

Gerard Jansen
dinsdag 2 oktober 2018

Plaats een reactie:

Je e-mailadres zal niet zichtbaar gepubliceerd worden.

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje*.